HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

I.     NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Để nộp hồ sơ trực tuyến, cần thực hiện các bước sau:

1.     Đăng ký tài khoản

Trên trang chủ, chọn menu Đăng ký tài khoản như hình vẽ

image004.jpg

 

 

Nhập đầy đủ các thông tin trong đăng ký, các trường có dấu * là bắt buộc phải nhập dữ liệu

 

 

Khi đã nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút để tạo tài khoàn. Nếu dữ liệu nhập có lỗi, màu nền của ô nhập liệu sẽ có mầu đỏ, để xem hướng dẫn nhập liệu nhấp chuột trái vào ô nhập liệu, nội dung hướng dẫn nhập liệu sẽ hiển thị.

Nếu mã bảo mật không nhìn rõ, nhấn nút để lấy mã bảo mật mới.

Khi dữ liệu nhập đầu đủ và đúng, nhấn nút "Tạo tài khoản", dòng thông báo đăng ký thành công sẽ hiển thị.

 

 

Để hoàn tất việc đăng ký tài khoản, vào địa chỉ email đã đăng ký sẽ nhận được mail với nội dung tương tự như sau:

Nhấp vào dòng link Kích hoạt tài khoản, để hoàn tất quá trình đăng ký .

2.     Đăng nhập vào hệ thống

Để đăng nhập hệ thống, nhập thông tin Tên đăng nhập và mật khẩu như hình dưới

 

 

Chỉ những tài khoản đã đăng ký và xác nhận thành công mới được đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công, thông tin người sử dụng sẽ hiển thị trên trang web

 

Để thay đổi mật khẩu, nhấp chuột vào  "Thay mật khẩu"  và nhập địa chỉ email đã đăng ký để nhận thông tin mật khẩu mới.

 

Để kết thúc thay mật khẩu, nhấp chuột vào nút .

3.     Nộp hồ sơ trực tuyến

Để nộp hồ sơ trực tuyến cần tìm thủ tục hành chính, xem chi tiết hướng dẫn, download các mẫu biểu và điền đầy đủ các thông tin, chuẩn bị các văn bản cần thiết. Để xem chi tiết thủ tục hành chính xem phần Tham khảo thủ tục hành chính trong hướng dẫn này.

Để nộp hồ sơ trực tuyến, trước tiên cần  đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, tìm thủ tục hành chính cần đăng ký, sau đó nhấp chuột vào icon

 

Trên form nộp hồ sơ, nhấp chuột vào  để tải các tài liệu, văn bản cần nộp, sau đó nhấp chuột vào nút để hoàn tất quá trình nộp hồ sơ.

 

 

Khi hồ sơ nộp thành công sẽ có dòng thông báo trên màn hình, và mail được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký.

Nội dung mail tương tư như sau:

 

 

 

II.     THAM  KHẢO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để tìm kiếm thông tin và xem chi tiết hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, lựa chọn lĩnh vực thủ tục hành chính trên menu trái của trang web

 

 

Nhấp vào tên lĩnh vực cần tham khảo, danh sách thủ tục hành chính của lĩnh vực đó sẽ được hiện thị

 

Để xem chi tiết, nhấp chuột vào icon  trên hàng của thủ tục cần xem, trang web sẽ hiển thị hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính vừa chọn

 

Trên trang web còn cung cấp danh sách các văn bản cần thiết cũng như các mẫu văn bản. Người sử dụng có thể download các mẫu văn bản bằng cách nhập chuột vào tên văn bản trong cột mẫu hồ sơ.

Nếu thành viên đã đăng nhập vào hệ thống có thê đăng ký trên danh sách thủ tục hành chính hoặc trong trang chi tiết thủ tục hành chính

 

III.     HỎI ĐÁP – GÓP Ý

1.     Hỏi đáp

Mục Hỏi – đáp cho phép người duyệt web có thể đặt cầu hỏi, xem trả lời câu hỏi của Sở Khoa học và Công nghệ. Để vào phần hỏi đáp, chọn menu hỏi đáp trên menu ngang

 

 

Để xem trả lời, nhấp chuột vào icon

 

Để gửi câu hỏi, nhấp chuột vào , điển thông tin trong form và nhấp nút

 

2.     Góp ý

Để góp ý trang web, Chọn Phản hồi trên menu ngang

 

Điền đầu đủ thông tin, nhấp nút để gửi.

 

IV.     THEO DÕI XỬ LÝ HỒ SƠ

1.     Tra cứu nhanh

Khi hồ sơ được tiếp nhận, trên biên nhận hồ sơ có ghi Mã hồ sơ để người đăng ký có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ trên trang web. Để xem quá trình xử lý hồ sơ, nhấp chuột và ảnh Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ trên banner bên trái của trang web.

Nhập mã hồ sơ và mật khẩu đã được cấp, sau đó nhấp chuột vào nút

 

2.     Quản lý hồ sơ dành cho thành viên

 

Các thành viên đã đăng ký, nộp hồ sơ  trực tuyến có công cụ quản lý các hồ sơ đã nộp, bổ sung hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Để sử dụng chức năng này, cần đăng nhập vào hệ thống, sau đó  nhấp chuột vào Quản lý hồ sơ như hình sau:

Danh sách các hồ sơ nộp sẽ hiện thị, khi có yêu cầu bổ sung hồ sơ tại dòng hồ sơ đăng ký hiển thị icon, thành viên nhấp chuột vào đây để theo dõi quá trình xử lý. Để theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, nhấp chuột vào icon